Privacyverklaring

Welkom op www.werkenbijwaterdrinker.nl. Dagelijks zorgt Waterdrinker ervoor dat duizenden bloemen en planten hun weg vinden naar consumenten over de hele wereld. Op www.werkenbijwaterdrinker.nl vind je informatie over Waterdrinker als werkgever en kun je op zoek naar een stage of nieuwe baan.

Als je deze site bezoekt of op een stageplaats of vacature solliciteert, verwerkt Waterdrinker persoonsgegevens van jou. Dat doen wij op een zorgvuldige, veilige manier en volgens de Europese wetgeving. Wij zijn hierbij transparant: Je kunt altijd vragen welke gegevens wij van jou hebben verzameld. Je kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met je gegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe we dit doen. In onze privacyverklaring sluiten we aan bij de nieuwe wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of waardoor jij te identificeren bent. Bijvoorbeeld je naam, adres, telefoonnummer of persoonlijke emailadres maar ook het IP-adres van jouw computer of cookies. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens als jij ons deze zelf hebt verstrekt.

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We verzamelen de gegevens niet alleen, maar verwerken deze ook. ‘Verwerken’ is een begrip uit de wet, de AVG. Onder ‘verwerken’ valt alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. Dus ook raadplegen, met elkaar in verband brengen of doorzenden. Als Waterdrinker mogen we alleen persoonsgegevens verwerken als er een goede grond voor is. Als je solliciteert bij Waterdrinker, verwerken we jouw persoonsgegevens om te bepalen of je in aanmerking komt voor de betreffende vacature. Bij een bezoek van jou aan de website www.werkenbijwaterdrinker.nl verwerken we alleen persoonsgegevens als je hier toestemming voor geeft.

De wet maakt onderscheid tussen ‘gewone’ en ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van de vakbond. Wij verzamelen alleen ‘gewone’ persoonsgegevens van jou en maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om je van dienst te zijn.

We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken. Dat kan dus per gegeven anders zijn. Soms schrijft ook de wet voor hoe lang we bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren. Als je medewerker bij Waterdrinker wordt, gaat de verwerking van jouw gegevens verder. Op dat moment ontvang je de Privacyverklaring voor medewerkers. 

Met wie delen we persoonsgegevens?

Soms is het nodig om gegevens met organisaties buiten Waterdrinker te delen. Zo werkt Waterdrinker met een portal waarin kandidaten kunnen solliciteren op vacatures. Dit wordt door een externe leverancier onderhouden. Gegevens van sollicitanten worden via dit portal vastgelegd. Verder verstrekken wij in uitzonderlijke situaties gegevens op basis van een wettelijke verplichting. Denk daarbij aan de overheid bij opsporingszaken.

Om te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn, sluiten wij met onze partners verwerkersovereenkomsten af. Dit betekent dat zij ook werken volgens de AVG en wij de gegevens op een veilige manier uitwisselen. Wij wisselen in beginsel geen data uit met partijen buiten de Europese Unie. In het geval een externe partij buiten de EU (EER) is gevestigd, eist Waterdrinker dat deze partijen een beschermingsniveau bieden dat overeenkomt met het niveau binnen de EU (EU-VS privacyshield).

Zijn jouw gegevens veilig?

Waterdrinker neemt allerlei maatregelen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen komen. De systemen waarin de gegevens zijn opgeslagen, zijn beveiligd. Wij komen dit ook overeen met onze derde partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
  
Als er toch een keer iets niet goed gaat, pakken we dit direct aan. Persoonsgegevens kunnen op plekken terecht komen waar ze niet horen, bijvoorbeeld door verlies of diefstal. Dat is een datalek. Dat lossen we op. We registreren dit en melden dit aan de toezichthouder en, als dit nodig is, ook aan degenen van wie de persoonsgegevens in het datalek zaten.

Kun je jouw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?

Ja dat kan. Je kunt gebruik maken van je wettelijke recht om inzage, correctie of verwijdering. Als je een verzoek wil insturen, stuur dan een e-mail naar werkenbij@waterdrinker.nl

Heb je vragen over privacy of jouw gegevens?

Waterdrinker B.V. gevestigd aan de Sierteeltstraat 25 te Aalsmeer is verantwoordelijk voor uw gegevens. Op al onze locaties hanteren wij hetzelfde beleid dat voldoet aan de AVG. Als je vragen hebt over privacy of je persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar werkenbij@waterdrinker.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Website en cookies

Waterdrinker maakt gebruik van cookies en andere technieken op haar websites. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.
Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Wij maken gebruik van drie verschillende soorten cookies:
• Functionele cookies zijn nodig om de website te laten werken.
• Analytische cookies gebruiken wij om te zien hoe onze website gebruikt wordt, welke pagina’s veel gelezen worden en zo de website-ervaring te verbeteren. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics en maskeren je IP-adres;
• Tracking cookies (ookwel marketing cookies genoemd) worden gebruikt om surfgedrag van onze bezoekers vast te leggen waarna je gerichte advertenties te zien krijgt die passen bij jouw zoekgedrag.

Klik hier om uw cookievoorkeuren voor deze site aan te passen.